NESFACO TRONG CHUYẾN THIỆN NGUYỆN TẶNG QUÀ BÁNH, NHU YẾU PHẨM VÀ MỘT PHẦN TÀI CHÍNH ĐẾN CHÙA LINH SƠN, ĐỂ CHĂM SÓC CÁC CHÁU BÉ MỒ CÔI, KHUYẾT TẬT ĐƯỢC TỐT HƠN

NESFACO TRONG CHUYẾN THIỆN NGUYỆN TẶNG QUÀ BÁNH, NHU YẾU PHẨM VÀ MỘT PHẦN TÀI CHÍNH ĐẾN CHÙA LINH SƠN, ĐỂ CHĂM SÓC CÁC CHÁU BÉ MỒ CÔI, KHUYẾT TẬT ĐƯỢC TỐT HƠN Bạn thân mến, Khi chúng ta làm cho người khác an vui và hạnh phúc, thì bản …

Read More »
Call Now Button